Pažvelkime į gerai žinomus ir iš pažiūros nekaltus porų santykių įpročius, kurie ardo ryšį.

  1. Lygybės ieškojimas

Jei tu taip, aš irgi taip. Sąskaitų suvedinėjimas, lygybės ieškojimas – tai tam tikros grumtynės, siekiant išsiaiškinti, kas kuriam ir ką skolingas. Laiko, jausmų, darbų, pinigų, poelgių ir kito prasme. Taip elgdamiesi, situaciją apsunkiname: nukrypstame nuo pačios ginčo esmės, knaisiojamės po nemalonius, pyktį ar liūdesį sukėlusius partnerio poelgius, užuot atvirai išreiškę savo nepasitenkinimo priežastis ir ieškoję veiksmingų sprendimų. Mokslininkė Anita Vangelisti siekė išsiaiškinti, ką apie santykių kokybę byloja šeiminiai barniai. Sutuoktinių buvo prašoma internetu susirašinėti tam tikromis konfliktinėmis temomis ir garsiai išsakyti pokalbio metu kylančias mintis, kurios buvo įrašinėjamos. Prieš tai poros turėjo užpildyti išsamius klausimynus apie savo pasitenkinimą santykiais. Pastebėta, kad kuo labiau partneriai buvo nusivylę santuoka, tuo dažniau barnio metu galvodavo apie savo sutuoktinio klaidas ir stengdavosi išaukštinti save. Jie taip pat buvo labiau linkę susitelkti į neigiamas emocijas, tokias kaip pyktis, nusivylimas, liūdesys, ir beveik nuolat ieškodavo priekabių, partnerį įžeidžiančių žodžių. Laimingi sutuoktiniai, priešingai, daugiau dėmesio kreipė ne į retkarčiais užplūstančius neigiamus jausmus, o į pačią konflikto esmę. Moterys dažniau nei vyrai buvo linkusios kaltinti sutuoktinį dėl praeities klaidų. Pasak mokslininkų, jei toks sąskaitų suvedinėjimas vyksta dažnai, abu partneriai didžiąją savo energijos dalį išeikvoja bandydami įrodyti, kad vienas ar kitas yra mažiau ar daugiau kaltas. Kitaip tariant, jie bando elgtis kuo mažiau netinkamai vienas kito atžvilgiu, užuot stengęsi elgtis pagarbiai, supratingai. Gyventi palaikant tokius santykius tampa ypač sunku.

Kaip elgtis?

Gražūs santykiai nebūna tobuli. Jie susideda ne tik iš aistros, besąlyginės meilės, pasitikėjimo vieno kitu, bet ir iš tokių įvykių, kurie tarsi didžiulis viesulas viską sujaukia, išdrasko ir palieka nerimą, pyktį, nusivylimą. Kai renkamės savo mylimąjį, kartu pasirenkame ir jo nesėkmes, praeities nuklydimus, charakterio savybes. Patys konfliktai nėra problema, svarbu, kaip juos sprendžiame. Mokslininkai, tyrę gebėjimą atleisti, įrodė, kad tai vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių pasitenkinimą santykiais. Turime suprasti, kad yra laikas, kai jaučiamės įskaudinti, pykstame, liūdime, ir yra laikas nurimti, priimti ir atleisti.


Straipsnio tęsinį skaitykite kovo / balandžio “Psichologija Tau” numeryje

Jums gali būti įdomu

Parašykite atsiliepimą