Naujas numeris

13 santykius nuodijančių frazių

Žodžiai turi didžiulę galią. Taip, kaip jais galima sukurti ką nors gražaus, lygiai taip pat jais galima ir griauti. Kai kurios žmonių kasdien santykiuose vartojamos frazės yra tokios destruktyvios, nuodingos ir kenksmingos, kad jos nepastebimai suardo tarpusavio pasitikėjimą, pagarbą ir net santykius.

Sėkmingas bendravimas yra menas. Kai kuriems žmonėms bendrauti sekasi lengviau, kitiems tenka gerokai pavargti, kol pavyksta perprasti bendravimo subtilybes. Bendravimo menas susideda iš daugybės dalių: mokėjimo aiškiai išsakyti savo mintis, išklausyti ir išgirsti kitą, gebėjimo pajausti kito asmens poreikius, nuotaikas bei gebėjimo suprasti ir atjausti, išsakyti savo jausmus, poreikius, norus, troškimus. Deja, nemažai žmonių net neįtardami vartoja toksiškas, santykius lašas po lašo ardančias frazes.

Būna situacijų, kai tokios frazės išsprūsta netyčia ar iš nuoširdaus nemokėjimo išsakyti savo minties, o kai kuriais atvejais jos nuolat sukasi santykiuose tikslingai, siekiant įžeisti, pažeminti, užgauti. Pirmuoju atveju santykiai gal ir nesužlugs, tačiau greičiausiai ir nepagerės, jei tokie netyčia išsprūstantys netinkami posakiai bus kartojami dažnai. Antruoju atveju praktiškai visuomet bent vienas iš santykius palaikančių žmonių kenčia.

  1. „Tu visada arba tu niekada.“ „Tu nuolatos rėki ant manęs dėl smulkmenų“, „negaliu pakęsti, kad tu amžinai nepatenkintas gyvenimu“, „tu niekada nepadedi man atlikti namų ruošos darbų“, „tu niekada nesiklausai manęs“, „tu nieko nesugebi padaryti gerai“ – tai daugelio porų komunikacijoje pasitaikantys perdėti apibendrinimai. Net jei santykiai yra iš esmės geri ir konfliktų pasitaiko vos vienas kitas, o ir tie patys greitai išsprendžiami, šie apibendrinimai yra nekonstruktyvūs ir neteisingi. Na, ar tikrai 24 valandas per parą ir septynias dienas per savaitę jūsų sutuoktinis rėkia ar nesiklauso? Ar tikrai niekuo ir niekada neprisideda prie vaikų auginimo ar namų tvarkymo? Tokius apibendrinimus girdinčiam žmogui natūraliai kyla pasipiktinimas ir noras ginčytis. Tad iš paprasto konflikto perdėtas „visada ir niekada“ frazių vartojimas gali įžiebti namie tikrą karą, kuris ilgainiui gali baigtis santykių griūtimi. Kai kyla pagunda reaguoti nekonstruktyviais perdėtais apibendrinimais, verta susiimti ir pasistengti reaguoti į čia ir dabar esančią situaciją: „Šiandien prašiau tavęs padėti ir išsiurbti namus, bet tu to nepadarei“, „aš nusiminiau, nes tu dabar, užuot klausęsis manęs, nuėjai žiūrėti futbolo“ ir pan. Supraskite: nėra nė vieno visiškai ir visada blogo, netikusio, netinkamai besielgiančio žmogaus, tad ir reaguoti verta į tai, kas vyksta čia ir dabar, užuot perdėtai apibendrinus. O jei jūsų santykiuose iš tiesų viskas visada blogai, tai ar verta juos tęsti?

Plačiau skaitykite naujausiame žurnalo “Psichologija Tau” numeryje

Jums gali būti įdomu

Komentuoti