Mamos ir dukros ryšys turi nepaprastą galią pakelti mus ant sparnų arba, atvirkščiai, nuleisti ant žemės. Deja, dažnai meilės lobyną pakeičia kančia.

 Nuo santykių kokybės priklauso dukros ateitis

Apie mamos ir dukros santykį galime rasti pačių įvairiausių nuomonių: nuo mistifikuotų iki racionalizuotų; nuo emocionaliai persaldintų iki intelektualiai perdžiovintų. Bet faktai lieka faktais – šis ryšys yra be galo svarbus (genetiškai, energetiškai, socialiai ar mistiškai). Pernelyg svarbus, kad būtų galima jį vadinti eiliniu ar vienu iš daugelio.

Kodėl? Psichologijos tyrėjai dalijasi savo atradimais.

  • 2016 m. E. Smith tyrime dalyvavo 152 mergaitės nuo 8 iki 12 metų ir jų mamos. Rezultatai patvirtino, kad mergaitės, savo santykius su mama vertinusios teigiamai, turėjo sveikesnį požiūrį ir į savo kūną. Ir atvirkščiai – kuo prastesnis santykis su mama, tuo didesnis dukros nepasitenkinimas savo kūnu.
  • Onayli atliko tyrimą su 462 universiteto studentėmis (amžiaus vidurkis – 21,62 metai), kurios turėjo užpildyti tris klausimynus: mamos ir dukters santykio klausimyną, savigarbos skalę ir pasitenkinimo gyvenimu skalę. Apibendrinę gautus rezultatus, tyrimo autoriai padarė išvadą, kad mamos ir dukters santykiai tiesiogiai susiję ir su dukters savigarba, ir su pasitenkinimu gyvenimu.
  • Tyrėjas Sharifi su kolegomis apklausė 474 atsitiktinai parinktas 13–19 metų mokines ir nustatė ryškią sąsają tarp mamos savigarbos bei mergaitės savigarbos. 76 proc. mamų su žema savigarba turėjo dukteris, kurių savivertė taip pat žema. Be to, atskleistas reikšmingas ryšys tarp dukters artumo su mama ir dukters savigarbos, artimų draugų skaičiaus, pažymių, sėkmės patyrimo, populiarumo ir pasitenkinimo savo ūgiu bei svoriu.
  • Kitamura tyrė 26–35 metų moteris, ieškodamas ryšio tarp jų psichologinės gerovės (depresijos simptomai ir savivertė) ir santykių su mama kokybės. Paaiškėjo, kad toks ryšys išties yra.

 Šie ir daugybė kitų psichologijos mokslo pripažintų ir tyrimais patvirtintų faktų liudija mamos ir dukros susietumą bei jų tarpusavio santykio kokybės svarbą psichosocialinei dukros gerovei. Kuo santykis kokybiškesnis, o prieraišumas prie mamos sveikesnis, tuo dukros savivertė ir savigarba didesnės. Tai lemia geresnę mergaičių psichinę sveikatą ir aukštesnius pasiekimus, geresnius bendravimo įgūdžius, didesnį pasitenkinimą savimi, savo išvaizda bei kūnu.

Turbūt pastebėjote, kad tyrėjai nekalba apie mamos ar dukros charakterio bruožus, intelekto koeficientus, neatskleidžia šeimos materialinės gerovės rodiklių. Taip pat nepabrėžiama, ar mamos dirbančios, neminimos jų profesijos, ar tėvas gyvena kartu, ar atskirai. Visos šios papildomos sąlygos nutylimos ne todėl, kad tyrėjai pamiršo atkreipti dėmesį į blogą mamos ir dukros ryšį galinčias pateisinti aplinkybes, o todėl, kad jos nėra lemiamos.

Dukros savivertę bei savigarbą ir nuo to priklausančią jos gyvenimo kokybę lemia ne šeimos pajamos ar mamos išsilavinimas, o santykis su ja. Artimas jis, nuoširdus, rišlus ar emociškai atribojantis, konfliktiškas, konkurencingas?


Straipsnio tęsinį skaitykite naujausiame žurnalo „Psichologija Tau“ numeryje 

Jums gali būti įdomu

Parašykite atsiliepimą