UA-99588513-1 Perrašykite savo gyvenimą - Psichologija Tau

Žvelgiantiems giliau

Naujas numeris

Perrašykite savo gyvenimą

Mieliausia žmogui prisiminti ne tas valandas, kuriose jis linksminos ir puošės, bet ir tas, kuriose nugalėjo pats save. (Šatrijos Ragana)

41 metų Lina visą gyvenimą manė, kad motina jos nemylėjo. Kai jai sukako 14 metų, mirė jos tėvas ir ji liko tik su mama. Kiek Lina prisimena, motina visada panirdavo tai į gilų liūdesį, tai į isteriją, tai tapdavo viskuo besiskundžianti arba euforiškai patenkinta gyvenimu. Ji nepamena paguodžiančių motinos žodžių, apkabinimų ar paprasto klausimo: „Kaip praėjo tavo diena?“ Lina teprisimena jos riksmus ir žeidžiančius žodžius. Ilgainiui jos galvoje motinos vaizdas virto pačios nelaimingiausios moters paveikslu. Suaugusi ir palikusi tėvų namus, Lina atsiribojo nuo motinos. Po kelerių metų sužinojusi apie jos mirtį, ji nejautė nei kančios, nei liūdesio. Motinos mirtis jai tebuvo dar vienas gyvenimo įvykis, kol sužinojo, kad ji visą gyvenimą sirgo maniakine depresija. Tiesa privertė pakeisti suvokimą ne tik apie ją, bet ir apie save pačią – ją ėmė graužti kaltės jausmas dėl atsiribojimo nuo motinos. Taip Lina paniro į ilgą vaikystės prisiminimų analizę. Pamažu ji ėmė suprasti, kad jos atsiminimai apie motiną buvo iškreipti nežinojimo apie jos ligą. Nors prireikė nemažai laiko, ji pagaliau atleido sau už nutolimą nuo motinos, nes suvokė, kad jos prisiminimai ir jų įtaka gyvenimui nėra galutinė tiesa.

STRAIPSNIO TĘSINĮ SKAITYKITE NAUJAUSIAME ŽURNALO “PSICHOLOGIJA TAU” NUMERYJE.

Komentuoti