Nors visi patiriame tas pačias emocijas, kiekvieno mūsų santykis su jomis yra skirtingas ir unikalus. Ką išduoda jūsų emocinis tipas?

Remdamasi savo ilgamete klinikine patirtimi, garsi amerikiečių psichiatrė Judith Orloff nustatė keturis emocinius žmonių tipus. Anot jos, visi žmonės pasaulį ir dalykus, kurie vyksta su jais, regi skirtingai, t. y. per savo asmeninį emocinį filtrą, todėl reakcija į tas pačias situacijas gali būti skirtinga. Vieni reaguojame stipriau, kiti – silpniau, vieni užsisklendžiame savyje, kiti – imame atvirai ir drąsiai kalbėti. Nė vienas tipas nėra geresnis ar blogesnis už kitą – visi jie turi savo stipriųjų ir silpnųjų aspektų. Žinodami savo emocinį tipą, galime ne tik geriau suprasti save, suvokti savo mąstymą ir elgesį, bet ir lengviau nuspręsti, kokių pokyčių turėtume imtis, kad silpnuosius asmenybės bruožus sustiprintume ir paverstume stiprybėmis.


Straipsnio tęsinį skaitykite kovo ir balandžio Psichologija Tau numeryje 

Comments are closed.