Dauguma mūsų retkarčiais permąstome įvairius dalykus, mintyse pergalvojame vieną ar kitą praeityje padarytą poelgį. Sveika savirefleksija reikalinga asmeniniam augimui. Tačiau jei imame galvoti pernelyg daug ir į galvą įsileidžiame nebevaldomą kiekį minčių, labiau sau pakenkiame, nei padedame.

Polinkį nuolatos viską permąstyti turintys žmonės pernelyg daug ir ilgai galvoja apie tai, kas buvo praeityje. Jie peranalizuoja kiekvieną savo ištartą žodį ar atliktą veiksmą. Kritikuoja ir plaka save už kadaise padarytą klaidą. Dar ir dar kartą permąsto, ką vienoje ar kitoje situacijoje galėjo daryti kitaip. Pernelyg dažnai galvodami apie ateitį, tokie žmonės galvoje prisikuria baisių ar net katastrofiškų scenarijų: „viskas bus blogai“, „nežinosiu, ką pasakyti“, „apsikvailinsiu“ ir pan. Taip pat lengvai pasiduoda spėlionėms ir svarstymams „O kas, jeigu..?“ – „O kas, jeigu vadovui nepatiks mano idėja?“, „O kas, jeigu nežinosiu, ką pasakyti?“, „O kas, jeigu priimsiu klaidingą sprendimą?“. Jie niekada nesijaučia šimtu procentų tikri. Bet kokio sprendimo priėmimas užtrunka nepaprastai ilgai. Tokie asmenys gali galvoti valandas, dienas, mėnesius, tačiau galų gale vis vien būna nepatenkinti savo sprendimu ir jo gailisi. Jie apskritai nemėgsta priiminėti sprendimų, todėl dažnai siekia, kad kažkas kitas tai už juos padarytų.
Mičigano universiteto mokslininkų atlikti išsamūs tyrimai parodė, kad polinkis nuolatos permąstyti įvairius dalykus būdingas daugeliui žmonių. Rezultatai atskleidė, kad šį įprotį turi net 73 proc. jaunų (25–35 m.) ir 52 proc. vidutinio amžiaus (45–55 m.) suaugusiųjų. Visgi tyrėjai pastebėjo, kad tai nėra itin dažnas reiškinys tarp vyresnio amžiaus žmonių (65–75 m.) – jis būdingas tik 20 proc. senjorų. Tyrimas taip pat parodė ir reikšmingus lyčių skirtumus. Perdėtas galvojimas ir visko analizavimas kur kas labiau būdingesnis moterims nei vyrams. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad šį įprotį turi 57 proc. moterų ir 43 proc. vyrų.


Straipsnio tęsinį skaitykite liepos ir rugpjūčio “Psichologija Tau” numeryje

Comments are closed.