Pirkimo taisyklės

Uždėdami varnelę ties „Sutinku su pirkimo–pardavimo taisyklėmis”, patvirtinate, kad išsamiai susipažinote su pirkimo–pardavimo taisyklėmis, jas supratote ir sutinkate su jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate jų laikytis.

Sąvokos

Pirkimo–pardavimo knygos.lt parduotuvėje internete taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai nuotolinė prekių pirkimo pardavimo sutartis, kuria nustatomos PIRKĖJO ir LEIDĖJO teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu internetinėje parduotuvėje www.psichologijatau.lt

LEIDĖJAS – UAB Žmogaus studijų centras, įmonės kodas 2028281, veikiantis adresu Trakų g. 8, 2A korp. LT-01132 Vilnius.

PIRKĖJAS – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių įsigijęs prekių ar paslaugų psichologijatau.lt parduotuvėje.

Pirkimo pardavimo sutartis – tarp PIRKĖJO ir LEIDĖJO sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per knygos.lt parduotuvę, ir šios Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

Bendrosios sąlygos

Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi LEIDĖJAS įsipareigoja parduoti ir pristatyti PIRKĖJO užsakytą ir apmokėtą prekę LEIDĖJUI, o PIRKĖJAS įsipareigoja sumokėti sumokėti už prekę nustatytą pinigų sumą ir priimti pristatytą prekę bei atlyginti pristatymo išlaidas, šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Knygų pirkimo taisyklės

Kad užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas, PIRKĖJAS privalo pateikti visą reikalingą informaciją. Informacija turi būti pateikta teisinga.

Jei informacija pateikta neteisinga arba nepilnai užpildyti užsakymo laukeliai, LEIDĖJAS neužtikrina sėkmingo prenumeratos užsakymo vykdymo, o už negautus leidinius atsakingas PIRKĖJAS.

Jei PIRKĖJAS (mokėtojas) ir  gavėjas yra skirtingi asmenys, užsakovas privalo pateikti savo ir gavėjo adresus.

PIRKĖJAS (mokėtojas) privalo laiku apmokėti užsakymą. Užsakymas perduodamas LEIDĖJUI vykdyti tik jį apmokėjus.

Knygos pristatomos per 5 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo. Knygos siunčiamos registruotu paštu per Lietuvos paštą.

PIRKĖJAS turi teisę atsiimti prekes tiesiogiai iš LEIDĖJO, adresu Trakų g. 8, 2A korp. Vilnius, Žmogaus studijų centre, darbo dienomis nuo 9-18 val. Pirkdamas PIRKĖJAS turi pažymėti šį pristatymo būdą.

Negavus prekių laiku, PIRKĖJAS turi kreiptis į LEIDĖJĄ el. paštu redakcija@psichologijatau.lt

Prenumeratos pirkimo taisyklės

Kad užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas, PRENUMERATORIUS privalo pateikti visą reikalingą informaciją. Informacija turi būti pateikta teisinga.

Jei informacija pateikta neteisinga arba nepilnai užpildyti užsakymo laukeliai, LEIDĖJAS neužtikrina sėkmingo prenumeratos užsakymo vykdymo, o už negautus leidinius atsakingas PRENUMERATORIUS.

Jei UŽSAKOVAS (mokėtojas) ir prenumeratorius (gavėjas) yra skirtingi asmenys, užsakovas privalo pateikti savo ir būsimo prenumeratos gavėjo adresus.

Norint leidinį gauti nuo kito mėnesio 1 d., PRENUMERATORIUS privalo užsisakyti ir apmokėti prenumeratą iki nurodytos mėnesio dienos. Prenumerata nuo kito mėn. priimama iki einamojo mėn. 20 d. (t.y. jei norite gauti žurnalą nuo sausio mėn. numerio, Jūs turite apmokėti prenumeratą iki gruodžio mėn. 20 d.);

Žurnalą „Psichologiją Tau” ir „Iliustruotasis mokslas Lietuva” galima prenumeruoti 6 (šešiems – trys numeriai) arba 12 (dvylikai) mėnesių (šeši numeriai). Užsakyto mėnesio žurnalo numeris pristatomas ankstesnio mėnesio 12-15 d.; žurnalo „Psichologija Tau” ir „Iliustruotasis mokslas” išėjimo datos: kovo 9 d., gegužės 9 d., liepos 9 d., rugsėjo 9 d., lapkričio 9 d., gruodžio 9 d.

UŽSAKOVAS (mokėtojas) privalo laiku apmokėti užsakymą. Užsakymas perduodamas LEIDĖJUI vykdyti tik jį apmokėjus.

PRENUMERATORIUS (gavėjas) privalo turėti patikimą, lengvai prieinamą, leidinius talpinančią pašto dėžutę. Ant pašto dėžutės turi būti pažymėtas namo, buto numeris, adresas arba pavardė.

PRENUMERATORIUS turintis pretenzijų dėl leidinio pristatymo, privalo kreiptis tiesiogiai į LEIDĖJĄ el. paštu redakcija@psichologijatau.lt

Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

Prieš pirkdamas Svetainėje, Pirkėjas privalo atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti savo asmens duomenis (savo/gavėjo vardą, pavardę, užsakymo pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą), kurie būtini užsakymui administruoti, prekėms pristatyti ir mokėjimams vykdyti.

Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai Svetainės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą. Šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.

Pažymėdamas varnele punktą „Su pirkimo taisyklėmis sutinku“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka, kad Pardavėjui pateiktus pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų užsakymo administravimo, jos vykdymo ir tiesioginės rinkodaros tikslu.

Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo administravimo Svetainėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini  užsakymui įvykdyti: apie užsakymo priėmimo eigą, patvirtinimus, bei priminimus ir kitą pirkėjo prašomą informaciją.

Surinkti asmens duomenys pagal 1.6. punktą, be Pirkėjo sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus jei kitaip reikalauja taikytini įstatymai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais. Esant reikalui, Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis ar įmones, kurie mūsų vardu atliktų tam tikras funkcijas (toliau – asmens duomenų tvarkytojai). Tam, kad asmens duomenų tvarkytojai galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinama kai kuri informacija. Tačiau asmens duomenų tvarkytojai negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

Pirkėjas turi teisę:

Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu  pranešdamas apie tai el. paštu redakcija@psichologijatau.lt

Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.