Bendra patirta realybė sujungia žmones, stiprina bendrumo jausmą, bet kartu gali įkvėpti ir sektas, ir karus. 

Ar yra žmogus, kurį pažįstate taip gerai ir bendraujate taip seniai, kad turite savo žodžius, kurių nesupranta niekas kitas? Galite kažką pakomentuoti prie kitų, bet tik jis vienas supras tikrąją jūsų žodžių prasmę. Arba yra tema, apie kurią jūs galvojate visai ne taip, kaip visi kiti, bet turite draugą, kuris mąsto taip pat, kaip jūs. Kai jūs susitinkate, pagaliau galite savęs nestabdydami atsipalaiduoti ir rėžti viską, ką manote, o jus sutinka blizgančios pritariančios akys. Jūs puikiai žinote, kad taip negalėtumėte kalbėti su niekuo kitu – būtumėte nesuprastas ir pasmerktas arba palaikytas kvailiu. Užtai kaip gera su šiuo žmogumi! Bent jau bendraujant ta konkrečia tema, apie kurią jūs abu kalbate ta pačia kalba.

Šis fenomenas vadinamas bendra patirta realybe (angl. shared reality). Tarkime, karštą vasaros dieną jūs su keliais draugais juokaudami sutariate elgtis taip, tarsi būtų labai šalta. Apsivelkate kailinius, pataisote vienas kitam šaliką, kad „ledinis vėjas“ neprapūstų. Iš pradžių ima juokas, tačiau visi vaidinate taip atsidavę, kad kažkurią akimirką iš tikrųjų imate jausti per plyšius besiskverbiantį šaltuką. Nors lauke 29 laipsniai šilumos. Kitiems žmonėms jūsų elgesys atrodytų labai keistas, bet jums tuo momentu tai normalu. Nes jūs žinote, kodėl taip elgiatės. Tai – bendros patirtos realybės pavyzdys. 

Bendra patirta realybė gali būti būdinga mažiausiai dviem žmonėms, bet ją gali patirti ir didesnė grupė. Vis dėlto ji nėra absoliučiai visiems žmonėms būdinga objektyvi realybė. Bendra realybe dalijasi tokius pačius įsitikinimus, nuomones ar bendrą istorinę patirtį turintys asmenys. Ši alternatyvi realybė nebūtinai yra objektyvi. Ji gali apimti tik nuomones, požiūrį, savitą tikrovės interpretaciją, nebūtinai istorinę patirtį. Tačiau būtent bendra nuomonė, požiūriai leidžia išgyventi panašius patyrimus, t. y. ilgainiui sukaupti ir vienodą patirtį. 

Nors žmonės dalijasi bendra patirta realybe nuo tada, kai atsirado pirmos kalbos užuomazgos, psichologijoje šis terminas vartojamas palyginti neseniai. Nuo tada pradėti moksliniai tyrimai rodo, kad bendrai patirtai realybei būdingi tam tikri dėsningumai. Pasak dr. Geraldo Echterhoffo, Miunsterio universiteto (Vokietija) psichologijos profesoriaus, pats svarbiausias bendros patirtos realybės elementas yra tai, kad žmones sieja ne tik bendra patirtis, bet ir jų vidinės būsenos. Pasak jo, žmogus, kitaip nei kiti gyvūnai, turi stipriai išreikštą poreikį suvokti aplinką, taip pat ir kitus žmones, interpretuoti, suteikti prasmę, iššifruoti ir suprasti, ką jaučia kiti. Be to, dalintis tuo, ką jaučia ir kaip mąsto pats. Tai padeda jaustis bendruomenės, visuomenės dalimi, leidžia suvokti save. Visi šie natūralūs vidiniai žmogiški poreikiai sudaro prielaidas atsirasti bendrai patirtai realybei. 


Straipsnio tęsinį skaitykite liepos ir rugpjūčio Psichologija Tau numeryje 

Comments are closed.