Psichoanalitinė psichoterapija. VU MF gydytojo psichiatro profesinė kvalifikacija, Psichoanalitinės psichoterapijos studijos KMU ir psichoanalizės draugija, Kvalifikacijos kėlimas Kognityvinės psichoterapijos studijose. Psichoterapinio darbo stažas – 10m.

 
[emoji thumbs up sign] Rekomenduoja Lietuvos psichoanalizės draugija
[emoji telephone receiver] +370 610 34445
[emoji house building] Valakupių psichoterapijos centras

Parašykite atsiliepimą