Tema

Naujas numeris

Tema

Būna dienų, kai trykštame entuziazmu ir energija. Tada pradedame mokytis užsienio kalbų, kimbame į sportą, pasiryžtame keisti mitybą ar užsirašome į kokius nors kursus. Bet po kurio laiko entuziazmas ir susidomėjimas dingsta, apima tingulys, pritrūksta valios, viską imame daryti sukandę dantis ir pagaliau metame. 

Jei vadovas sukritikuotų ataskaitą, kurią, jūsų manymu, turėjo pagirti, kaip reaguotumėte – nuolankiai sutiktumėte su kritika ar pyktumėte ir gintumėte savo atliktą darbą? Ar sugebėtumėte neparodyti savo užgautų jausmų ir „išlikti profesionalus“? O gal kankintumėte save klausimais: ką reiškė vadovo šypsena pokalbio pradžioje? Ar įspėjo, kad vadovas yra sutrikęs, o gal šypsena reiškė, kad jis džiaugiasi, galėdamas jus sukritikuoti? Galima pamanyti, kad tas pačias emocijas mes išgyvename vienodai, nuliūstame ar supykstame dėl tų pačių dalykų.