Mūsų smegenys turi atskirus suvokimo centrus žmonių veidams ir menui.

Nuo neatmenamų laikų ir poetai, ir mokslininkai bando atsakyti į klausimą, kas yra grožis ir kaip mes jį suvokiame. Mokslininkai atskleidė, kad grožio suvokimas gali būti kur kas sudėtingesnis, nei manėme iki šiol.

Nauja metaanalizė, kurios metu analizuoti 1000 žmonių smegenų magnetinio rezonanso duomenys, parodė, kad smegenyse yra bent du skirtingi grožio suvokimo centrai. Pasirodo, kai žiūrime į gražų meno kūrinį ir į gražų žmogaus veidą, aktyvumas fiksuojamas atskirose dalyse.

Gražus meno kūrinys sukelia aktyvumą priekinėje vidurinėje prefrontalinėje žievėje (angl. anterior medial prefrontal cortex). Tuo metu gražus veidas suaktyvina ventromedialinę prefrontalinę žievę (angl. ventromedial prefrontal cortex) ir ventralinį striatumą, dar vadinamą motyvacijos centru.

Taigi, žmogaus grožį suvokiame kiek kitaip nei meną. Kadangi gražūs veidai sukelia aktyvumą smegenų motyvacijos centre, tyrėjai daro prielaidą, kad žmogišką grožį mūsų smegenys sieja su tam tikra nauda. Mokslininkai sako, jog žiūrint į gražius veidus, smegenys reaguoja panašiai, kaip žiūrint į maistą ar galvojant apie seksą. Šie dalykai smegenyse siejami su mūsų (ar mūsų genų) išlikimu ir todėl yra suvokiami kaip labai malonūs. O štai menas, nors ir suvokiamas kaip gražus, su pirmine ir išlikimui būtina nauda nesiejamas.

Chuan-Peng, Y. Huang, S. B. Eickhoff, K. Peng & J. Sui. Seeking the “Beauty Center” in the Brain: A Meta-Analysis of fMRI Studies of Beautiful Human Faces and Visual Art; Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 2020.

Comments are closed.