Žemiausio emocinio intelekto žmonės yra geri darbuotojai

Emocinis intelektas pastaraisiais metais laikomas ne mažiau svarbiu, o kartais net svarbesniu už loginį. Aukšto emocinio intelekto žmonės lengviau suvokia savo ir kitų jausmus, efektyviau bendrauja ir yra įtaigesni. Ilgai galvota, kad emociniam intelektui galioja taisyklė „kuo daugiau – tuo geriau“. Tačiau naujas mokslinis tyrimas parodė, kad žemas emocinis intelektas gali padėti siekti karjeros. Abu Dabio universiteto mokslininkai pabandė išsiaiškinti, kaip emocinis intelektas susijęs su efektyvumu darbe. Tyrėjai paprašė įvairių sričių vadovų reitinguoti savo pavaldinių produktyvumą, polinkį padėti kolegoms ir iniciatyvumą, siūlant problemų sprendimus. Tuomet buvo matuojamas darbuotojų emocinis intelektas. Sugretinę gautus duomenis, tyrėjai gavo U formos kreivę. Tai reiškia, kad didžiausias efektyvumas darbe buvo būdingas didžiausią ir mažiausią emocinį intelektą turintiems darbuotojams. Prasčiausiai pasirodė „vidutiniokai“. Mokslininkai daro prielaidą, kad žemiausio emocinio intelekto darbuotojai pasiekia gerų rezultatų dėl paprastos priežasties – mažiau suvokdami ir rūpindamiesi kitų jausmais, jie daugiau dėmesio gali skirti konkrečioms užduotims.

The relationship of emotional intelligence with task and contextual performance: More than it meets the linear eye; Nikos Bozionelos, Sanjay Kumar Singh; Personality and Individual Differences, 116(1) 2017.

Comments are closed.