Vietose, kur moterų yra daugiau nei vyrų, moterys sumažina savo reikalavimus būsimam partneriui.

Kiek išrankūs galime būti, rinkdamiesi partnerį, priklauso ne tik nuo mūsų asmeninių savybių, bet ir nuo vietovės, kurioje gyvename. Tokiose vietovėse, kaip Lietuva, kur vyrų statistiškai gyvena mažiau nei moterų, šioms gali tekti sumažinti savo standartus. 

Naujo tyrimo metu mokslininkai keliavo po pasaulį ir rinko duomenis iš įvairių vietovių. Apie 15 tūkst. žmonių iš 45 šalių užpildė klausimynus, kuriuose turėjo papasakoti apie savo pageidavimus idealiam partneriui pagal penkis bruožus: gerumą, intelektą, sveikatą, fizinį patrauklumą ir geras finansines perspektyvas. Gauti duomenys buvo lyginami su lyčių santykio duomenimis kiekvienoje vietovėje. 

Mokslininkai atrado, kad vietovėse, kuriose vyrų buvo daugiau nei moterų, vyrai sumažino savo standartus dėl būsimos partnerės gerų finansinių perspektyvų ir fizinio patrauklumo. Moterys atvirkščiai – šioms partnerio savybėms skyrė daugiau dėmesio. 

Vietovėse, kur moterų buvo daugiau nei vyrų, moterys sumažino savo pageidavimus dėl gerų finansinių perspektyvų ir fizinio patrauklumo, o vyrai žvalgėsi patrauklesnių ir labiau pasiturinčių partnerių. 

O kaip dėl kitų asmeninių bruožų (gerumo, sveikatos ir intelekto)? Šios savybės beveik nekoreliavo su lyčių santykiu. Anot mokslininkų, veikiausiai taip nutiko dėl to, kad gerumas, sveikata ir intelektas yra labiau vertinami nei fizinis patrauklumas ir turtas. Todėl tiek vyrai, tiek moterys į šias savybes žvelgia rimčiau, o, keičiantis aplinkybėms, jos išlieka vienodai svarbios. 

K. V. Walter, D. Conroy-Beam, D. M. Buss, K. Asao, A. Sorokowska, P. Sorokowski, T. Aavik, G. Akello, M. M. Alhabahba, etc. Sex Differences in Human Mate Preferences Vary Across Sex Ratios; Proceedings of the Royal Society, 2021.

Comments are closed.