Tyrimas atskleidė, kokiose srityse svarbu būti suderinamiems, kad santykius lydėtų sėkmė. 

Sakoma, priešingybės traukia. Tačiau kai žmonės per daug skirtingi, darnius santykius sukurti gali būti labai sunku. Mokslininkai nusprendė išsiaiškinti, kokiose srityse žmonės turėtų derėti, kad būtų daugiau galimybių sukurti ilgalaikį ryšį. 

Internetiniame tyrime dalyvavo 274 tiriamieji, kurie turėjo išrinkti iš 153 charakteristikų (pavyzdžiui: humoro jausmas, moralė, intelektas ir kt.) tas, kurios būtinos darniems santykiams.

Paaiškėjo, kad svarbiausia žmonėms būti suderinamiems vertybiniais klausimais. Pavyzdžiui, turėti bendrą nuomonę tokiomis temomis kaip lyčių vaidmenys, abortai, mirties bausmė ir pan. Paklausti, kas svarbu ilgalaikiams santykiams, tiriamieji dažnai nurodė, kad svarbu būti suderinamiems savo gyvenimo būdu ir moralinėmis nuostatomis. Taip pat, anot tiriamųjų, svarbu mėgsti panašų maistą. Panaši išvaizda ir intelektas tiriamiesiems svarbus pasirodė tik tada, jei santykiai trumpalaikiai. 

Moterys ir vyrai atsakinėjo į tyrėjų klausimus šiek tiek skirtingai. Vyrams svarbesnis pasirodė laisvalaikio veiklų ir emocinis suderinamumas. Moterys dažniau minėjo panašų gyvenimo būdą, nuomones, moralę, išvaizdą, empatijos lygį.

A. Marchi, Z. Csajbók, P. K. Jonason. 24 Ways to Be Compatible with Your Relationship Partners: Sex Differences, Context Effects, and Love Styles; Personality and Individual Differences, 2023. 

Comments are closed.