Muzikos klausymasis galimai kenkia jūsų produktyvumui dirbant

Vieni mėgsta dirbti skambant muzikai, kitiems susikaupti pavyksta tik tyloje. Net mokslininkai nesugeba vienareikšmiškai atsakyti į klausimą, kaip geriau darbuotis – tyloje ar klausantis jums patinkančių kūrinių. Po vieno tyrimo gautos išvados rodo, kad muzikos klausymasis potencialiai kenkia jūsų gebėjimui spręsti kūrybines užduotis.

Eksperimento metu žmonės, neturintys klausos ir regos sutrikimų, buvo paprašyti atlikti užduotis, kurios dažniausiai naudojamos įvertinti verbaliniams kūrybiniams gebėjimams. Pavyzdžiui, tiriamasis turi suprasti, kad žodžiai „slidinėjimas“, „saulė“ ir „plaukimas“ gali būti susiję su žodžiu „akiniai“.

Žmonės, atlikę užduotis skambant muzikai, pademonstravo prasčiausius rezultatus. Tačiau bibliotekos garsus primenantis foninis triukšmas darbui nekliudė nė kiek.

Background music stints creativity: Evidence from compound remote associate tesks; Emma Threadgold, John E. Marsh, Neil McLatchie, Linden J. Ball; Applied Cognitive Psychology, 2017.

Comments are closed.